Publikované články

Čarodejnica. In: Rendez-Vous News, r. 6, č. 5, 2016, s. 5
Fake trailers. In: Frame, r. 13, č. 2, 2015, s. 262 – 263

Režijná filmografia

Démon v nás (2018, experimentálny film, účasť na súťaži Cineama 2018)

Dedkove spomienky (2018)

Priekopníci slovenského animovaného filmu (2016, magisterský film)

Nitriansky hrad (2015, reportáž)

Vitis, umenie ukryté vo víne (2015, reklamný spot, účasť v súťaži)

Lepší život? (2013, jednozáberové cvičenie, filmový workshop MPHILMS v Banskej Štiavnici)

Rozhovory o láske (2013, filmový workshop MPHILMS v Banskej Štiavnici)